شرکت مهندسی سارینا گستر عمران -

Enter your keyword

آموزشگاه فنی هوایی پایگاه هوانیروز شهید وطن پور

آموزشگاه فنی هوایی پایگاه هوانیروز شهید وطن پور

IN پروژه ها
Investor Name:
Published Date:
January 1, 1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

به علت فرسودگی سقف و کف و بدنه، اکثر کلاس های آموزشی و لابی های اداری و اتاق های اداری و همچنین سرویس های بهداشتی آموزشگاه بازسازی گردید.