شرکت مهندسی سارینا گستر عمران -

Enter your keyword

رستوران مسقف شرکت مهرتاش سپاهان

رستوران مسقف شرکت مهرتاش سپاهان

IN پروژه ها
Investor Name:
Published Date:
January 1, 1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

طراحی، ساخت و اجرای رستوران در ساختمان اداری شرکت مهرتاش سپاهان در سپاهان شهر اصفهان انجام گرفت.