شرکت مهندسی سارینا گستر عمران -

Enter your keyword

پد بالگرد مرتفع پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

پد بالگرد مرتفع پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

IN پروژه ها
Investor Name:
Published Date:
January 1, 1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project

جهت ایجاد یک پد بالگرد اورژانسی جهت تسریع در انتقال بیمار با سفارش دفتر فنی نزساء اصفهان، مشاوره و طراحی و ساخت پد انجام گرفت.